Światowe Złazy Wędrownicze ZHP

Pierwsza Światowa impreza wędrownicza odbyła się w 1971 a od 2003, mniejwięcej co pieć lat, wędrownicy spotykają się na Światowych Złazach ZHP, na wielką wędrówkę i wspólną pielgrzymkę.

Światowy Zlot Wędrowniczy ZHP 1971

3 – 24 sierpnia

Kittaning, Stany Zjednoczone

Komendant Zlotu Harcerzy: Kazik Dobkowski pwd.

I Światowy Złaz ZHP 2003

5 – 13 lipca

Wyspa Fraser, Australia

Komendant Złazu: Alicja Lew hm.
Komendant Złazu Harcerzy: Krzysztof Dutkowski hm.

II Światowy Złaz ZHP 2008

12 – 20 lipca

Sydney, Australia

Komendant Złazu: Marysia Nowak hm.
Komendant Złazu Harcerzy: Krzysztof Dutkowski hm.

III Światowy Złaz ZHP 2013

22 lipca – 3 sierpnia

Banff, Kanada

Komendant Złazu: Piotr Woźniak phm.
Komendant Złazu Harcerzy: Michał Sokolski hm.

IV Światowy Złaz ZHP 2020

30 grudnia – 8 stycznia

San Martin de los Andes, Argentyna

Komendant Złazu: Andrzej Wojno hm.
Komendant Złazu Harcerzy: Andrzej Wojno hm.