Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
23-31 Beavor Lane
London W6 9AR
England

Tel: +44 20 8748 8006
Faks: +44 20 8748 1891